czwartek, 23 maja 2013

Gdyńska fontanna


Przed laty, w lipcu 1999 roku, w „Wiadomościach Gdyńskich” ukazał się tekst pana Antoniego Kulika pt. „25 lat gdyńskiej fontanny”. W tekście tym autor odsłania kulisy budowy fontanny, podaje nazwiska jej wykonawców, podaje trudności materiałowe i inne na jakie natrafili realizatorzy tego przedsięwzięcia, które miało być uruchomione w czerwcu 1974 roku. Stąd licząc od tej daty, ów niefortunny tytuł wspomnianego artykułu, bo fontanna na Skwerze Kościuszki (chociaż nieco inna w kształcie) stanęła już przed wojną.

W tej sytuacji nawiązując do tekstu pana Kulika w nr 10 „Wiadomości Gdyńskich” z 1999 roku, zamieściłem notkę pt. „To już trzecia gdyńska fontanna”, w której przytaczam szereg szczegółów dotyczących tego obiektu.

Wprawdzie od tego czasu minęły kolejne lata, ale podane wtedy informacje są nadal aktualne. Zdecydowałem się więc na ponowne ich przytoczenie, tym razem na blogu, wychodząc z założenia, że mogą one zainteresować szersze grono czytelników, którzy niestety nie znajdą dostępu do „Wiadomości Gdyńskich” sprzed 14 lat.

Tak więc poniżej nieco skrócone dane z mojego wcześniejszego w/w tekstu. I tak:

„Przed lipcem 1974 roku w tym samym miejscu znajdowała się fontanna pochodząca z 1945 lub 46 roku. Była ona następczynią przedwojennej, tej z 1938 roku. Owa przedwojenna przetrwała ponoć wojnę, lecz została przez Niemców podobno zniszczona tuż przed ucieczką z naszego miasta w marcu 1945 roku.
Przedwojenna fontanna stanęła w wyniku zagospodarowania Skweru. Gdy tzw. Molo Południowe (przedłużenie Skweru) było już gotowe, inż. Kosydarski opracował koncepcję zagospodarowania całościowego tego terenu będącego w administracji Urzędu Morskiego (Molo Południowe) i miasta (Skwer Kościuszki). Rozrysowując trawniki, ścieżki, chodniki i zieleń, wpadł na pomysł ulokowania tam również fontanny.
Architekturę i kolorystykę fontanny zaprojektował później profesor Politechniki Gdańskiej Wacław Tomaszewski, a projekt konstrukcji wyrysował Stanisław Hueckel, ówczesny pracownik Urzędu Morskiego (po wojnie rektor Politechniki Gdańskiej).
Pierwszą, tę przedwojenną fontannę wybudowano „sposobem gospodarczym” siłami Urzędu Morskiego. Brygadą wykonawczą kierował mistrz Patzer. Fontanna miał kształt misy o średnicy około 20 m z wysokim obrzeżem. W jej budowie umieszczono lampy z kolorowymi szybami, których światło w nocy podświetlało wodotrysk. Sama zaś misa pomyślana była jako brodzik dla dzieci. Dno misy wyłożone było niebiesko – granatową glazurą.
Powojenną fontannę poddano remontowi w 1993 roku. Z tabliczki na cokole ustalono wtedy, że poprzednia pochodziła z 1974 roku, wybudowano ją z okazji XXX lecia PRL, a jej wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, według projektu plastyka Łukasza Rogińskiego”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz