piątek, 14 września 2012

Zaopatrzenie statków w wodę w gdyńskim porcie w latach 1923 - 1939.


W literaturze i publicystyce poświęconej problematyce gdyńskiego portu sprawa zaopatrywania portu i statków w wodę nie doczekała się należytego opracowania. Sporo mówi się o koncepcjach zagospodarowania portu, jego wyposażeniu, o ludziach którzy go zbudowali, wielkościach przeładunku w poszcze­gólnych latach eksploatacji itp., natomiast o doprowadzaniu wody do port i statków nie mówi się wcale lub kwituje się, problem zaledwie kilkoma zdaniami. Fakt ten sprawił, że postanowiłem sprawę tą naszkicować, bądź w przypadku braku źródeł postawić pytania z tego zakresu.

Scentralizowany i planowy sposób budowy wodociągów w gdyńskim porcie nastąpił po roku 1928, czyli dopiero po 5 latach od uruchomienia „Tymczasowego portu i przystani dla rybaków”. Natomiast swoistą cezurę stanowi w tej mierze data 1 kwietnia 1930 roku, gdy powołano do życia Zakłady Wodociągów i Kanalizacji.

Do 1924 roku wszelkie szkice prezentujące koncepcje przestrzennego zagospodarowania portu w ogóle nie uwzględniają spraw infrastruktury portowej. Należy przypuszczać, że w jakiś sposób zaopatrywano statki w wodę. Natomiast plan topograficzny z 1924 roku zakłada ustawienie w porcie wieży ciśnień pompującej wodę do statków i lądowych obiektów portowych na zasadzie naczyń połączonych. Na fotografii pochodzącej z 1925 roku wieża taka już występuje. Jej lokalizacja to rejon ul. Chrzano­wskiego bardziej w kierunku obecnego Dworca Morskiego.

W „Dziejach Gdyni” pod redakcją R. Łapińskiego, znajduje się interesująca informacja dotycząca wodociągów. Dowiadujemy się tam, że w latach 20. ubiegłego wieku w Gdyni istniało szereg firm zarówno państwowych jak i prywa­tnych, które budowały własne systemy wodociągowe. Ich eksploatacja była dość droga, znacznie droższa niż jednego scentralizowanego systemu. Jak podaje autor, w roku 1930 w Gdyni było aż 8 większych, lokalnych systemów wodociągowych. Po wybudowaniu stacji pomp przy ul. Jana z Kolna (15.04.1930) oraz zbiornika wodnego na Obłużu w roku 1931, podjęto starania o włączeniu lokalnych sieci do systemu ogólno miejskiego. Z uwagi na to, że zbiornik wodny i stacja pomp okazały się niewystarczające dla potrzeb miasta i portu zdecydowano się na budowę kolejnego ujęcia wody tym razem na łąkach między Cisową a Rumią. Ujęcie to mogło dostarczyć ok.30 tyś. m3 wody/dobę. Te ilości wody zabezpieczały pokrycie potrzeb dla ok. 300 tyś. mieszkańców – oczywiście według ówczesnych obliczeń. Wodę dla tego ujęcia zapewniało aż 15 studni artezyjskich. Ujecie włączono do eksploatacji w 1935 roku.

W latach 1928 - 1939 wybudowano w sumie 110 km sieci wodociągowej. Ile z tego przypadło na gdyński port nie udało mi się ustalić. Nie dotarłem także do informacji ile wody dostarczano na statki o polskich i zagranicznych banderach. Jak dotąd nie uzyskałem również odpowiedzi na pytania:
1.      odnośnie wieży ciśnień- dokładnej lokalizacji obiektu,
a.       kto był jej właścicielem
b.      dane techniczne (wymiary, pojemność, wydajność)
c.       czas eksploatacji (wybudowanie, likwidacja)
d.      przyczyny likwidacji
2.      odnośnie wodociągów w porcie
a.       właściciel sieci wodociągowej
b.      od kiedy były eksploatowane
c.       długość sieci wodociągowej na obszarze portu
d.      źródło zasilania
e.       średnie roczne zużycie wody w porcie
3.      zaopatrzenie w wodę, portu wojennego na Oksywiu
a.       jak rozwiązano ten problem
b.      zasiąg sieci wodociągowej
4.      zaopatrzenie w wodę, kwarantanny na Babich Dołach

Jeśli ktoś zna odpowiedzi na te pytania to chętnie poczytam o nich w komentarzach. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz