niedziela, 18 sierpnia 2013

Morski Instytut Rybacki w Gdyni

Obecna główna siedziba MIR – u przy ul. Kołłątaja 1, to już trzecia lokalizacja na przestrzeni historii. Początki tej instytucji sięgają 1921 roku, a jego pierwotna siedziba mieściła się w Helu. 21 czerwca 1921 roku właśnie w tym mieście powołano do życia Morskie Laboratorium Rybackie. To był początek. Po 11 latach, w 1932 roku Morskie Laboratorium Rybackie zmieniło nazwę na Stację Morską, a po kolejnych 6 latach, w 1938 roku, przeniesione zostało do Gdyni i ulokowało się przy Alei Zjednoczenia (obecnie Aleja Jana Pawła II). W tym miejscu z przerwą na czas okupacji MLR działało do 1949 roku. Wtedy to nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Morski Instytut Rybacki, pozostając w dotychczasowej siedzibie. Zwiększył się jedynie, i to znacznie zasięg działalności Instytutu, który teraz obsługiwał już całe nasze Wybrzeże aż do Szczecina, czemu służyły placówki naukowo – badawcze w Szczecinie i Świnoujściu oraz statki badawcze penetrujące nie tylko Bałtyk, ale również oceany.

Poza działalnością naukowo – badawczą MIR prowadzi także działalność muzealną i akwarystyczną, zlokalizowaną w swojej starej siedzibie przy Alei Zjednoczenia. Zaznaczyć przy tym warto, że podległe MIR akwarium morskie jest placówką znaną w całej Europie i cieszy się dużym zainteresowanie zwiedzających.

Nie można pominąć nazwiska prof. Kazimierza Demela w rozwoju i działalności MIR – u. Ten naukowiec, badacz i popularyzator wiedzy o Bałtyku, przyczynił się do spopularyzowania działalności MIR – u wśród naszego społeczeństwa i pogłębił naszą wiedzę morską. W uznaniu zasług, w 1991 roku MIR ustanowił pamiątkowy medal jego imienia.

Dziś MIR zatrudnia dziesiątki samodzielnych pracowników nauki pracujących na lądzie i na morzu. O ile w latach przedwojennych ich praca dotyczyła głównie Zatoki Gdańskie to teraz dotyczy całego świata.

Przed wojną MIR dysponował zaledwie jednym kutrem żaglowo – motorowym „Ewa”, to już po wojnie, od 1953 roku, posiadał statek „Birkut”, później od 1966 roku statek „Wieczno”, a od lat 70 – tych ubiegłego wieku statek naukowo - badawczy „Profesor Siedlecki”.

Aby uzmysłowić zakres działalności MIR wymienię tylko nazwy działających w nim zakładów: Oceanografii, Biologii i Ochrony Zasobów, Rybołówstwa, Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa.

Należy oczekiwać, że z chwilą odrodzenia się naszego rybołówstwa, mam nadzieję że będzie to wcześniej niż później, wiedza wypracowana przez naukowców MIR, znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz