wtorek, 20 sierpnia 2013

Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie

Wcześniej już, pisząc o Morskim Instytucie Rybackim (MIR) w Gdyni, wspomniałem o tym, że Instytutowi temu podlegają, wręcz są jego integralną częścią, muzeum i akwarium morskie. Tym razem nieco więcej o obu tych „samodzielnych” oddziałach MIR – u. Mieszczą się one w starym budynku przy Alei Jana Pawła II 1 (wcześniej Aleja Zjednoczenia), i działają już od 44 lat, bowiem utworzono je w 1971 roku z okazji obchodów 50 lecia tego instytutu.

Zasadnicza działalność muzeum i akwarium prowadzona jest na trzech płaszczyznach: ekspozycji okazów flory i fauny morskiej, działalności dydaktycznej, badaniach naukowych. W salach wystawowych eksponuje się między innymi obok żywych okazów, plansz, modele i płaskorzeźby. Żywe okazy rozmieszczone są w 34 akwariach, które mieszczą ponad 600 rodzajów zwierząt morskich.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzone są tu specjalne, między uczelniane kursy biologii morza, zajęcia dla wyróżniających się uczniów gdyńskich szkół średnich oraz szkolenia dla nauczycieli biologi z naszych szkół.

W zakresie badań naukowych prowadzone są różnego rodzaju eksperymenty z zakresu procesów fizyko – chemicznych zachodzących w zamkniętych zbiornikach wodnych oraz studia dotyczące systematyki zwierząt morskich.

Placówki, o których tu mowa, ciągle się rozwijają i uzupełniają zbiory swoich eksponatów, co wpływa w sposób ewidentny na frekwencję zwiedzających. Spotkałem się z poglądem, że nasze muzeum i akwarium znajdują się w czołówce najchętniej odwiedzanych placówek w Polsce, i plasują się na drugim miejscu w kraju, zaraz po Wawelu.


Z prawej strony widać część Akwarium Morskiego przy Alei Jana Pawła II 1 (zdjęcie wykonano 20.08.2013)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz