piątek, 30 sierpnia 2013

Muzeum Miasta Gdyni – nieco historii

Na planie Gdyni daremnie szukać ulicy bądź placu Jej imienia, a przecież dla utrwalenia historii naszego miasta osoba ta uczyniła bardzo wiele. Mowa tu o dr Janinie Krajewskiej – etnograf i muzeolog, która już w 1933 roku, wyszła z inicjatywą zorganizowania muzeum miejskiego, które miało być placówką o charakterze etnograficznym. Inicjatywą dr Krajewskiej podchwycił komisarz rządu mgr Sokół i niebawem w willi „Tusia” przy Skwerze Kościuszki placówkę taką uruchomiono, zaś sama Pani doktor wyruszyła do pobliskich kaszubskich wsi i na przedmieścia Gdyni, w poszukiwaniu eksponatów muzealnych dla Muzeum Miejskiego, bowiem taką nazwę nadano tej instytucji. Ponieważ celem Muzeum miały być badania etnograficzne i archeologiczne na terenie Kaszub, zorganizowano w nim dwa piny, mianowicie etnograficzny i prehistoryczny. Dr Krajewska planowała uruchomienie w przyszłości trzeciego działu o historii Gdyni. Plany te przekreśliła wojna. Niemcy wypędzili dr Krajewską z miasta, zaś same zbiory uległy rozproszeniu i zniszczeniu.

Po wojnie do tego tematu powrócono dopiero w latach 60 – tych ubiegłego wieku, i wtedy to w 1968 roku wykupiono od rodziny Skwierczów domek przy ul. Starowiejskiej 30, w którym ostatnie trzy lata swojego życia spędził Antoni Abraham (1920 – 1923) i tu zorganizowano skromną ekspozycję muzealną.

Formalnie Muzeum Miasta Gdyni zaistniało dopiero w styczniu 1983 roku, w oparciu o Zarządzenie nr 2/83 ówczesnego Prezydenta miasta mgr Jana Krzeczkowskiego (po uprzedniej zgodzie Ministerstwa Kultury i Sztuki). Wtedy to nadano Muzeum stosowny statut określający jego zadania. Określono, że podstawowe płaszczyzny działania Muzeum to:
  • opieka nad dobrami kulturalnymi z zakresu dziejów miasta
  • prowadzenie badań z dziejów miasta i współpraca z instytucjami parającymi się tą tematyką
  • opracowywanie badań z dziejów miasta i ich publikowanie
  • organizowanie stosownych wystaw
Nieco później Muzeum otrzymało pawilon wystawowy przy ul. Waszyngtona (dziś jest tam „Gemini”), w którym zaczęto organizować różnego typu wystawy – między innymi w 1986 roku zorganizowano tam wystawę z okazji 60 lecia dziejów miasta.

W listopadzie 2007 roku Muzeum otrzymało nowoczesny budynek przy ul. Zawiszy Czarnego 1. W tym nowym obiekcie mieszczą się: dział naukowo – edukacyjny, dział sztuki i biblioteka. W bibliotece muzealnej znajduje się 10000 książek i czasopism, a całe zbiory liczą ponad 59000 obiektów. Co roku Muzeum organizuje kilkadziesiąt wystaw, licznie odwiedzanych przez gdynian i turystów.

Sąsiadem Muzeum Miasta Gdyni jest Muzeum Marynarki Wojennej, koegzystujące niejako z Muzeum Miejskim. Ten obiekt jednakże wymaga oddzielnego zaprezentowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz