sobota, 13 kwietnia 2013

Co nieco o środowisku

Inżynier Mieczysław Filipowicz – przedwojenny pracownik Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej. Na Oksywiu – wspominał, że w pierwszym okresie działalności tych warsztatów zakłóceniem w pracy był piasek niesiony wiatrem od strony Obłuża, który zanieczyszczał maszyny i urządzenia oraz dokumentację techniczną. Mieszkając w połowie lat 30 – tych ubiegłego wieku pamiętam z opowiadania rodziców, że ten piasek był wszędzie, niesiony podmuchami wiatru. Podobnie było w Cisowej, gdzie zamieszkaliśmy przed wojną. Tu też wiatr wiejący od Janowa i Rumi niósł tumany piasku. Problem rozwiązał się dopiero po latach, gdy wybudowano Osiedle Sibeliusa, a tym samym zlikwidowano piaszczyste pola i ugory.

Gdyńskie wiatry to oddzielny temat, a o ich sile niech świadczy fakt, że jeden z takich podmuchów przewrócił suwnicę bramową w Stoczni Gdynia. Również na co dzień wiedzą o tym gdynianie, przy najmniejszym wietrze odczuwalne są podmuchy od dworca w kierunku Skweru Kościuszki i dalej.

I chociaż wiatry te były i są nadal jednym z czynników gdyńskiego mikroklimatu, a więc i środowiska, nie o nich tu będzie mowa, pomimo że, wywiewają one spaliny i inne zanieczyszczenia z miasta nad zatokę.

Według przyjętej kwalifikacji zanieczyszczenia atmosfery mogą mieć źródła natury energetycznej bądź technologicznej, a jednostki gospodarcze, które je emitują zobowiązane są składać okresowe raporty do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Raporty te uwzględniają ilość i rodzaj odprowadzanych do atmosfery substancji. Podmioty emitujące te zanieczyszczenia zobowiązane są do uiszczenia stosownych opłat według stawek ustalanych corocznie przez Ministerstwo Środowiska.

Niezależnie od tego Terenowa Stacja SANEPID prowadzi w naszym mieście kilka stacji pomiarowych czynnych całą dobę. Pomiarami objęte są tzw. pyły opadające oraz pyły zawieszone. Poza tym mierzone są ilości dwutlenku siarki i tlenku azotu. Ten monitoring przy dynamicznym wzroście pojazdów jest bardzo istotny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz