piątek, 13 września 2013

Początki harcerskiego żeglarstwa - część 2

Po wielkim kryzysie, który nie ominął Polski, a więc z początkiem lat 30 – tych ubiegłego wieku, nastąpił w naszym kraju dynamiczny rozwój harcerstwa, a w tej liczbie również harcerskiego żeglarstwa.

Nad jeziorem Narocz i Charzykowskim w lecie 1935 roku oddano do użytkowania ośrodki sportów wodnych. Ośrodek żeglarski nad jeziorem Charzykowskim przeznaczony był dla harcerek. Składał się on z budynku mieszkalnego, pływalni i przystani żeglarskiej. Odbywały się tu kursy pływackie i żeglarskie dla dziewcząt.

Od wiosny tego roku Witold Bublewski wydawać zaczął pismo „Żeglarz”, które odegrało znaczącą rolę w popularyzowaniu tego sportu w społeczeństwie.

Już wcześniej, w 1933 roku, zorganizowano w Gdyni w trakcie lata, pięć kursów żeglarskich, które odbyło 172 uczestników z całej Polski. W tym też roku zorganizowano Wielką Sztafetę Kajakową na trasie Śląsk – Gdynia. Celem sztafety było propagowanie drogi wodnej na tej trasie przy przewozie węgla przewidzianego na eksport. Sztafeta, w której uczestniczyło 245 harcerzy, w ciągu 118 godzin pokonało tę trasę przewożąc ze Śląska bryłę węgla, wręczoną na mecie admirałowi Unrugowi.

A gdy już o Gdyni mowa, to w czasie od 25 do 26 mają 1935 roku odbył się w naszym mieście XV Zjazd Walny ZHP, rzecz godna odnotowania. Równie ważnym wydarzeniem, ale trzy lata później, był rejs dookoła świata na jachcie „Poleszuk”, w którym uczestniczyło 4 harcerzy, pod komendą kapitana Ramontowskiego.

Już wcześniej, bo w 1934 roku, ZHP zakupił szkuner morski „Czajka” i „Zawisza Czarny”, o którym wspomniałem już w I części. Szkunery te wyremontowano i przebudowano. Komendę na „Zawiszy Czarnym” objął generał Mariusz Zaruski, który praktycznie szkolił przyszłych instruktorów żeglarstwa dla potrzeb ZHP. Rejsy szkoleniowe rozpoczęto już w 1935 roku.

Tak więc na szkoleniu i morskiej praktyce upływały harcerzom lata trzydzieste ubiegłego wieku. Niejako ukoronowaniem tych działań było powołanie 10 lutego 1939 roku Harcerskiego Koła Morskiego. Liczyło ono 200 członków. Przyjęto tymczasowy regulamin i wykaz stopni żeglarskich dla harcerzy. Między innymi generał Zaruski otrzymał najwyższy stopień instruktora Kapitana jachtowego żeglugi morskiej. Stopień kapitana otrzymało 8 harcerzy, a sternika żeglugi morskiej, aż 55 harcerzy.


Dalsze intensywne szkolenia i rejsy przerwał wybuch wojny...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz