poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Stanisław Hueckel – gdynianin z wyboru


Prof. dr Bolesław Kasprowicz – znany z lat przedwojennych Przewodniczący Rady Interesów Portu w Gdyni – w trakcie swoich wykładów z ekonomiki portów morskich, często powoływał się i cytował wypowiedzi Stanisława Hueckela. Mówił o nim jak o wysokiej klasy specjaliście w sprawach portu i jego infrastruktury. Niekiedy, słuchając tych wykładów jako student Wydziału Morskiego WSE w Sopocie, odnosiłem wrażenie, że przywoływany prof. Hueckel jest zmarłym dawno autorytetem i klasykiem w tych dziedzinach – kimś takim jak Darwin, Hegel lub Freud. Tym czasem prof. Hueckel – żył, miał się dobrze i dzięki swojej wiedzy i pracowitości robił nietuzinkową karierę naukową.

Stanisław Hueckel urodził się 8 maja 1911 roku we Lwowie. Tu skończył kolejne szkoły, a w 1935 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Już w 1934 roku – jeszcze jako student podjął praktykę w Urzędzie Morskim w Gdyni. Po uzyskaniu dyplomu, do pracy w tej instytucji powrócił.

Młody inżynier z marszu włączył się do budowy naszego portu, a również w projektowaniu i budowie portu we Władysławie, Jastarni, Pucku i Helu. Mieszkał w tym czasie na ,,Działkach Leśnych”, a następnie w budynku mieszkalnym Urzędu Morskiego przy ulicy Chrzanowskiego. Tu zastaje go wojna. Szczęśliwie udaje mu się wyjechać do Krakowa, gdzie przebywa do 1945 roku.

Już późną wiosna tego roku powrócił na Wybrzeże i podjął pracę w Biurze Odbudowy Portów oraz na Politechnice Gdańskiej. Na tej uczelni przeszedł kolejne etapy osobistej i naukowej kariery, dochodząc do stanowiska rektora. Od 1953 roku pracował również w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. W latach 1961 – 1974 został dyrektorem tego instytutu. Był bardzo płodnym naukowcem i publicystą w zakresie swojej specjalnością, to jest w problematyce budownictwa morskiego.  W tym czasie opublikował swój kilkutomowy podręcznik pod tytułem ,,Budowle morskie” oraz szereg innych, między innymi ,,Zarys hydrotechniki morskiej”. W sumie wydał drukiem prawie 500 publikacji.

Miał duży, praktyczny wkład w projektowanie portu w Szczecinie, Gdańsku i Świnoujściu. W Gdyni zaangażowany był w budowę pierwszego suchego doku.

Po pewnym czasie stał się znanym na świecie specjalistą od budownictwa portowego. Zaowocowało to jego licznymi zagranicznymi podróżami jak konsultant, w rozwiązywaniu różnych problemów czasami bardzo specyficznych. Poza tym uczestniczył czynnie w wielu sympozjach i konferencjach naukowych w Europie i na Świecie.

W 1962 roku profesor Hueckel powołany został na członka korespondenta PAN, a dziesięć lat później został jej rzeczywistym członkiem.

Od 1971 roku wszedł w skład Prezydium PAN i przewodniczył Radzie Koordynacyjnej PAN w Gdańsku, a już wcześniej, bo od 1966 roku – przewodniczył Komitetowi Badań Morza PAN.

Odznaczony był licznymi regionalnymi i najwyższymi ogólnokrajowymi orderami, między innymi Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderami Sztandaru Pracy 1 i 2 klasy.

Pod koniec swojego życia spisał wspomnienia przebytej kariery zawodowej i naukowej, jednakże nie doczekał się ich publikacji.

Zmarł 20 lipca 1980 roku, w Sopocie.

Do naszego miasta ten wielki uczony i skromny człowiek miał zawsze wielką estymę, świadomy tego, że właśnie tu, w Gdyni, zdobył swoje zawodowe ostrogi. Czuł się zawsze gdynianinem.

Był Gdynianinem z wyboru!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz